KONTAKTNÁ ADRESA

Oddelenie lekárskej genetiky
Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10, Bratislava
www.ousa.sk/genetika
e-mail: izakovic2012[at]yahoo.com
tel.: +421 2 3224 8574 - 6

Ďalšie informácie zašleme registrovaným účastníkom spolu s pozvánkou na XXIII. Izakovičov memoriál.