Loga

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky

Slovenská lekárska spoločnosť

Oddelenie lekárskej genetiky Onkologického ústavu svätej Alžbety

 

XXIII. Izakovičov memoriál

26. – 28. septembra 2012


Prosíme všetkých účastníkov, aby si k registrácii priniesli vytlačenú kópiu emailu s potvrdením o prijatí registrácie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v dňoch 26. - 28. septembra 2012 sa v konferenčných priestoroch hotela Barónka v Bratislave uskutoční celoslovenská konferencia lekárskej genetiky s medzinárodnou účasťou.

Prezident konferencie: Doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., prezident Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky SLS

Organizačné poverenie: RNDr. Michal Konečný, PhD., Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety

V spolupráci s: MUDr. Patrikom Víťazkom, PhD., DABMG, Chair of the International Affairs Working Group, Association for Molecular Pathology

amplogo


Hlavné menu:

Programový výbor a témy
Program
Miesto konania, ubytovanie
REGISTRÁCIA
Kontakty
INFORMATION IN ENGLISH

Na navigáciu na stránke môžete použiť aj menu na ľavej strane.