Žiadanky na vyšetrenia

 

Žiadanka č. 1 DNA analýza hereditárnych syndrómov - K žiadanke je potrebné pripojiť poučenie podpísané pacientkou. Poučenie je súčasťou tohto dokumentu - strana 3.
Žiadanka č. 2 Vyšetrenie HPV a HPV súvisiace
Sprievodný list k zásielke cytologického materiálu už nie je potrebné vypĺňať. Všetky potrebné informácie sa vypĺňajú do novej žiadanky.

Žiadanka č. 3

 

DNA analýza somatických mutácií (KRAS, BRAF, MSI, EGFR, MSI, SHOX, ALK, IDH) a polymorfizmov génu DPYD na predikciu toxicity 5-FU a kapecitabínu - k žiadanke na vyšetrenie génu DPYD je potrebné pripojiť aj informovaný súhlas (je súčasťou žiadanky)

Žiadanka č.4