Žiadanky na vyšetrenia

 

Žiadanka č. 1 DNA analýza hereditárnych syndrómov - K žiadanke je potrebné pripojiť poučenie podpísané pacientkou. Poučenie je súčasťou tohto dokumentu - strana 3.
Žiadanka č. 2 Vyšetrenie HPV a HPV súvisiace
Sprievodný list k zásielke cytologického materiálu už nie je potrebné vypĺňať. Všetky potrebné informácie sa vypĺňajú do novej žiadanky.
Žiadanka č. 3 DNA analýza somatických mutácií (KRAS, BRAF, MSI, EGFR, MSI, SHOX, ALK, IDH) a polymorfizmov génu DPYD na predikciu toxicity 5-FU a kapecitabínu - k žiadanke na vyšetrenie génu DPYD je potrebné pripojiť aj informovaný súhlas (je súčasťou žiadanky)
Žiadanka č.4 Vyšetrenia pre samoplatcov - k žiadanke je potrebné pripojiť príslušné poučenie a informovaný súhlas:
Žiadanka č.5 Imunogenetické vyšetrenia (gluténová, laktózová, fruktózová a histamínová intolerancia)

 

Objednávky nutrično-genetických testov pre samoplatcov

Objednávka č. 1 Záväzná objednávka nutrično-genetických testov – Genetická predispozícia na GLUTÉNOVÚ INTOLERANCIU a prevencia celiakie.