Rozdelenie nádorových markerovOnkomarkery z hľadiska ich biologickej podstaty možno rozdeliť nasledovne:


1.    Markery bunkovej adhezivity


       a.    Mucinózne:        CA 15-3

                                        CA 19-9

                                        CA 125

                                        CA 72-4


       b.    Nemucinózne:    CEA

                                        SCCA

                                        S-100

                                        HE-4


2.    Cytokeratínové markery

 

                                        TPS

                                        CYFRA 21-1

                                        M-30

                                        M-65


3.    Hormóny a im príbuzné látky

 

                                        HCG

                                        Prolaktín

                                        Kalcitonín

                                        Chromogranín A

                                        Tyreoglobulín


4.    Enzýmy

                                        PSA

                                       freePSA

                                       NSE

                                       TK

                                       LDH

5.    Transportné a imunokompetentné látky

 

                                      AFP

                                      B2M

                                      Ferritín