Oddelenie imunodiagnostiky – OID

 

Oddelenie imunodiagnostiky sa špecializuje na vyšetrovanie nádorových markerov, endokrinologických a osteologických parametrov. Súčasne ponúka vyšetrenia v oblasti biochemického prenatálneho skríningu.

Spolupracuje s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia a podieľa sa na laboratórnej diagnostike myasténie gravis.

Oddelenie imunodiagnostiky je jedinečné svojím zameraním, tradíciou a ponukou vysoko špecifických vyšetrení.


Pracovníci OID

Pracovník Funkcia Tel. č. e-mail
Juraj Kaušitz, Doc., MUDr. CSc. vedúci odd. (primár) 02/3224 9602 juraj.kausitz@ousa.sk
Zuzana Cingelová, MUDr. lekár 02/3224 9602 zuzana.cingelova@ousa.sk
Edita Dobáková, Ing. laboratórny diagnostik 02/3224 9600 edita.dobakova@ousa.sk
Miroslava Rawská, Mgr. úseková vedúca laborantka 02/3224 9602 miroslava.rawska@ousa.sk