Oddelenie imunodiagnostiky – OID

 

Oddelenie imunodiagnostiky sa špecializuje na vyšetrovanie nádorových markerov, endokrinologických a osteologických parametrov. Súčasne ponúka vyšetrenia v oblasti infekčnej sérológie a biochemický prenatálny skríning.

Spolupracuje s Centrom pre neuromuskulárne ochorenia a podieľa sa na laboratórnej diagnostike myasténie gravis.

Oddelenie imunodiagnostiky je jedinečné svojím zameraním, tradíciou a ponukou vysoko špecifických vyšetrení.


Personálne obsadenie a kontakty:

Primár:                       doc. MUDr. Juraj KAUŠITZ, CSc. (02/3224 9167)
Sekundárny lekár:      MUDr. Štefan KEČKÉŠ (02/3224 9602)
Lab. diagnostik:          Ing. Beata SLANINIAKOVÁ (02/3224 9600)
Vrchná laborantka:     Bc. Blažena PUTEROVÁ (02/3224 9602)
Dokumentácia:           (02/3224 9601)