Úsek centrálneho príjmu biologického materiálu


Úsek centrálneho príjmu biologického materiálu zabezpečuje koordináciu pracovných činností medzi jednotlivými laboratóriami a zvozom biologického materiálu v spolupráci s marketingom. Jeho kľúčovou úlohou je dohľad a zabezpečovanie dodržiavania predanalytických a postanalytických zásad práce s biologickým materiálom na dennej báze.


Personálne obsadenie:

Ing. Mária Vargová

Kontakt: 02/3224 9600, maria.vargova[at]ousa.sk