Oddelenie lasorvej medicíny

Združené pracovisko Medzinárodného laserového centra MŠ SR a OÚSA.

Personálne obsadenie

Primár Prof. MUDr. Peter Mĺkvy, CSc.

Lekár h. Doc.MUDr. Peter Makovník, CSc. (úv.)

Vysokoškoláci - nelekári

RNDr. Anton Mateášik, PhD (úv.)
MUDr. Ivan Čavarga, PhD.
RNDr. Jozef Smolka (úv.)

Liečebno-preventívna činnosť

Je prvým centrom laserovej medicíny na Slovensku. Na oddelení sa vykonáva fluorescenčná diagnostika rôznych nádorových lokalizácií pomocou fotodynamického fluorescenčného prístroja. Pomocou fotodynamickej metódy sa uskutočňuje po aplikácií fotosenzibilizátorov liečba nádorov tráviaceho traktu predovsšetkým v oblasti pažeráka, žalúdka dvanástorníka a kolorekta a tiež včasných nádorov kože a pokročilých nádorov oblasti hlavy a krku. Taktiež je tu realizovaná terapia včasných nádorov a prekanceróz tráviaceho traktu a paliatívna rekanalizácia nádorov GIT-u pomocou argón plazma koagulačného laserového prístroja a týmto prístrojom sa realizuje takisto liečba niektorých foriem akútneho krvácania v GIT-ako napr angiodysplázií, telaangiektázií a postaktinických proktitíd.

Laboratórny a experimentálny vyśkum

Oddelenie realizuje experimentálny výskum predovšetkým  v oblasti fotodiagnostiky a fotodynamickej  terapie.
Pokiaľ ide o klinický výskum je to problematika fotodiagnostiky a fotodynamickej terapie  pri prekancerózach tráviaceho traktu  a dutiny ústnej.Dosiahnuté výsledky

Oddelenie je jediným centrom laserovej medicíny v SR. Oddelenie je vybavené špičkovou prístrojovou technikou a slúži pacientom z celého územia SR. Výsledky pilotných štúdií boli a sú prezentované na svetových, európskych ako aj celoštátnych kongresoch a publikované v odborných časopisoch.


Ordinačné hodiny:

endoskopické  vyšetrenia + konziliárne  vyšetrenia

Odbery: pondelok až piatok: 7:00 – 8:00

Endoskopické vyšetrenia: pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 8:00 – 13:00
                                               streda: 8:00 – 10:00


Konzultácie: streda: 10:00 – 13:00