Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Združenie pre onkológiu

Milí priatelia,

Združenie pre onkológiu je registrovaným prijímateľom 2% z daní aj na rok 2012, a preto sa teraz opätovne uchádza o Vašu priazeň pri rozhodovaní, komu tento podiel z vašich daní poukážete.

Združenie pre onkológiu zameriava svoje aktivity na pomoc ťažko chorým, najmä onkologickým pacientom. Z doposiaľ získaných prostriedkov 2% z daní bol zrealizovaný projekt prístrojového vybavenia gastroenterologickej ambulancie v OÚSA spočívajúci v zakúpení nového videokolonoskopu, ktorý slúži pacientom z celého Slovenska na prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení hrubého čreva.

V závislosti o výšky získaných prostriedkov v tomto roku by sme chceli uskutočniť podobný zámer, ktorý prispeje k skvalitneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti a tým aj k zlepšeniu diagnostiky a liečby onkologických ochorení. Veríme, že s vašou pomocou sa nám to podarí.

Ak sa rozhodnete podporiť práve naše združenie, identifikačné údaje Združenia pre onkológiu sú nasledovné:


Názov:                Združenie pre onkológiu
Právna forma:     občianske združenie
Sídlo:                   Heydukova 10, 812 50 Bratislava
IČO:                     42137161

Potrebné tlačivá na poukázanie 2% z daní nájdete tu.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane [.rtf, 43.2 kB]
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO [.rtf, 8 kB]
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti [.rtf, 22.1 kB]

Ďakujeme!

(14. 02. 2012)

Archív aktualít