Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Zákaz návštev na lôžkových oddeleniach OÚSA

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19 a s tým súvisiacou prevenciou šírenia COVID-19 sú s účinnosťou od 28.6.2022 až do odvolania zakázané návštevy na lôžkových oddeleniach OÚSA.

So zákazom návštev platí aj zákaz priepustiek pacientov.

Výnimku zo zákazu návštev len na základe vopred dohodnutého povolenia od primára lôžkového oddelenia tvoria nasledovné okolnosti:
  • návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia

Výnimky sú povolené za dodržania nasledovných podmienok:
  • k jednému pacientovi je v rovnakom čase povolená návšteva maximálne 2 osobami.
  • návšteva nesmie vykazovať príznaky akútneho respiračného ochorenia.
  • návšteva musí mať nasadený respirátor.
  • návšteva si musí ihneď pri vstupe na lôžkové oddelenie vydezinfikovať ruky alkoholovým dezinfekčným prípravkom.

Platí i dodržiavanie prednostného vyšetrovania pacientov z lôžkových oddelení  v odborných ambulanciách a oddeleniach SVALZ s cieľom minimalizovať na najnižšiu možnú mieru čakanie pacientov z lôžkových oddelení s ambulantnými pacientami v čakárni, resp. na chodbe.


                                                                                                                                                                                                   
                                                                              doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
                                                                                              riaditeľ                                                                                        

(28. 06. 2022)

Archív aktualít