Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

VI. sympózium o primárnych imunodeficienciách, 27.4.2016

Diagnostické a výskumné centrum nadácie Jeffrey Modella pre primárne imunodeficiencie pri 1. detskej klinike Lekárskej fakulty UK a DFNsP v Bratislave,
The J-Project, ECE IPI Center
Slovenská spoločnosť pre alergológiu a klinickú imunológiu
Spoločnosť pre primárne imunodeficiencie, o. z.
spoločnosť SOLEN, s.r.o.

si Vás dovoľujú srdečne pozvať na podujatie: VI. Sympózium o primárnych imunodeficienciách, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2016 v Austria Trend Hoteli v Bratislave.

Hlavné témy:
Genetická diagnostika primárnych imunodeficiencií
DiGeorge syndróm
Hypogamaglobulinémie
Poruchy komplementu
Kazuistiky

Deň pred podujatím 26. 4. 2016 o 17:00 hod. sa uskutoční workshop pre lekárov a sestry: Domáca substitučná liečba imunoglobulínmi.
Miesto: Konferenčná miestnosť Vienna, Crown Plaza Hotel Bratislava
Celkový počet účastníkov je limitovaný na 20.
 
Program workshopu:
1. Indikácie, kontraindikácie a formy domácej substitučnej liečby (Čižnár P.)
2. Edukačný program a manažment pacientov (Smutková M.)
3. Praktické skúsenosti s liečbou (kazuistiky pacientov)
4. Nácvik aplikačných techník
5. Diskusia

PRIHLÁŠKA A STRÁNKA AKCIE

Obe podujatia budú ohodnotené kreditmi CME.

(27. 04. 2016)

Archív aktualít