Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Prieskum spokojnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom za rok 2013

Dňa 13. 5. 2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa uverejnila na svojej webovej stránke výsledky prieskumu spokojnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientom za rok 2013.

Je pre nás potešením a súčasne záväzkom do budúcnosti, že Onkologický ústav sv. Alžbety sa podľa indexu spokojnosti pacientov za rok 2013 umiestnil na prvom mieste! Index spokojnosti pacientov dosiahol hodnotu 82,01%.

V porovnaní s rokom 2012, kedy sa Onkologický ústav sv. Alžbety umiestnil na 7. mieste z pohľadu indexu spokojnosti pacientov, nastal výrazný pokrok v zabezpečovaní kvality poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Tento úspech by sa nepodarilo dosiahnuť bez zodpovednej, vysoko odbornej a komplexnej starostlivosti našich pracovníkov o všetkých pacientov, ktorí sa na nás obracajú  v nádeji o pomoc.

 Chceme vám všetkým, pacientom, ako aj vám rodinným príslušníkom poďakovať za vašu dôveru a vysloviť presvedčenie, že toto vaše ocenenie našej práce bude pre nás  povzbudením a zdrojom síl na našej ceste ďalšieho skvalitňovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prospech vás - našich pacientov.

 

Ešte raz úprimná vďaka!

S úctou,

Vedenie Onkologického ústavu sv. Alžbety

http://www.vszp.sk/poskytovatelia/indikatory-kvality/prieskum-spokojnosti-pacientov-2013/

(13. 05. 2014)

Archív aktualít