Detail aktuality

Kontakt

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.
Heydukova 10
812 50 Bratislava
+421 2 3224 9111

ousa[at]ousa.sk Mapa

Informácia pre pacienta

Vážení pacienti, sprevádzajúce osoby, vážení návštevníci,

      Onkologický ústav sv. Alžbety sa špecializuje na diagnostiku a liečbu onkologických pacientov. Pacienti trpiaci rakovinou patria medzi rizikové skupiny pacientov, ktorí sú vďaka základnému ochoreniu ako aj liečby oslabujúcej imunitný systém, vystavení vyššiemu riziku infekcie ako i komplikácií prípadnej infekcie.
      V súvislosti so situáciou v šírení ochorenia COVID-19 Vás prosíme, dodržiavajte nižšie uvedené odporúčania, správajte sa zodpovedne a buďte ohľaduplní k sebe aj ostatným pacientom.
 • Ak máte príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hrdla) nenavštevujte ambulancie OÚSA. Kontaktujte svojho lekára telefonicky, skonzultujte s ním svoj zdravotný stav, preobjednajte sa na náhradný termín vyšetrenia.
 • Využívajte možnosť predpisu liekov cez e-recept.
 • Obmedzte v tomto období návštevy ambulancií, zdravotníckych zariadení len na nevyhnutné prípady.
 • Vstupujte prosím do areálu OÚSA s doprovodom len v nevyhnutnom prípade, obmedzte prosím doprovod na 1 osobu. Doprovod nesmie vykazovať príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest (horúčka, nádcha, kašeľ, bolesti hrdla).
 • Ak ste Vy alebo Vaši blízki v posledných 14 dňoch  cestovali do krajín s výskytom a šírením ochorenia COVID-19 alebo ste Vy alebo Vaši blízki boli v kontakte s osobou s podozrením na toto ochorenie, informujte o tejto skutočnosti lekára. Ak sa u Vás objavia príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest, nechoďte k lekárovi osobne, kontaktujte ho telefonicky.
 • Cestovanie do oblastí s výskytom ochorenia COVID-19 alebo prípadný kontakt s osobou s podozrením na toto ochorenie uveďte prosím aj pri prijímaní na plánovanú hospitalizáciu.
 • Pri vstupe do areálu OÚSA si prosím vydezinfikujte ruky alkoholovým dezinfekčným prípravkom (vtierajte do rúk 30 sekúnd). Ruky si vydezinfikujte aj pri odchode z budovy OÚSA.


Základné preventívne opatrenia:

 • dodržiavajte hygienu rúk
 • umývajte si ruky mydlom a vodou, príp. dezinfikujte alkoholovým prípravkom pred jedlom, po použití toalety, počas a po príprave jedla, po príchode domov, po kontakte s inými ľuďmi (podanie ruky..)
 • nedotýkajte sa očí, nosa a úst neumytými rukami
 • obmedzte podávanie rúk
 • udržiavajte vzdialenosť od zjavne chorej osoby približne 2 metre
 • upozornite príbuzných, známych, aby Vás nenavštevovali, ak sú chorí.. ani Vy nenavštevujte ich
 • vyhýbajte sa miestam s vysokým počtom ľudí
 • obmedzte cestovanie
 • dodržiavajte Vy aj Vaši blízki zásady respiračnej hygieny
 • zakrytie úst, nosa pri kýchaní a kašli  papierovou vreckovou, vreckovku odhodiť, umyť alebo vydezinfikovať si ruky
 • nikdy nekašľať, nekýchať do ruky bez papierovej vreckovky, ak nemáte vreckovku k dispozícii, kýchajte alebo kašlite do ohnutého lakťa
 • doprajte si dostatok spánku a odpočinku
 • stravujte sa zdravo, s prihliadnutím na Vaše základné ochorenie, pite veľa tekutín

 

V záujme ochrany Vášho zdravia žiadajte dodržiavanie týchto opatrení aj u Vašich blízkych.

  

 

(10. 03. 2020)

Archív aktualít